Arşiv

Tem 2013 için arşiv

25 Temmuz 2013 Gazi Üniversitesi temel tıp laboratuvarları bugün sabah saatlerinde uzmanların tüm itirazlarına rağmen Rektörlük tarafından alınan bir kararla zorla Gölbaşı Bugün 0 kez görütülendi. Toplam 84 kez görüntülendi

3.299 views | Böyle Üniversite Yönetilmez için yorumlar kapalı
Tem 26th, 2013 | Filed under Genel

25 Temmuz 2013 Avrupa Birliği Mahkemesi’nin 03.10.2000 tarihli SİMAP, 09.09.2003 tarihli JAGLER ve 11.01.2007 tarihli VOREL kararında, hekimlerin nöbetler dahil haftalık çalışma sürelerinin en çok 48 saat olabileceği belirtilmiştir. Bugün 0 kez görütülendi. Toplam 116 kez görüntülendi

2.253 views | Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği Uyarınca Aile Hekimlerine Nöbet Yazılamaz için yorumlar kapalı
Tem 26th, 2013 | Filed under Genel

23 Temmuz 2013 25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin 10.maddesinin 4. Fıkrasında Entegre sağlık Bugün 0 kez görütülendi. Toplam 58 kez görüntülendi

2.207 views | Aile Hekimliği Yönetmeliğinde Değişiklik için yorumlar kapalı
Tem 25th, 2013 | Filed under Genel

24 Temmuz 2013 2013 yılı başında Taslağı ortaya çıkan yeni işyeri hekimliği yönetmeliği 20 Temmuz 2013 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girdi. İşyeri hekimlerinin ve diğer sağlık personelinin Bugün 0 kez görütülendi. Toplam 76 kez görüntülendi

2.380 views | Şipşak işyeri hekimliği dönemi başlıyor için yorumlar kapalı
Tem 25th, 2013 | Filed under Genel

19 Temmuz 2013 Türk Tabipleri Birliği (TTB) Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK) üye derneklerle birlikte hazırlamış olduğu Tıpta Uzmanlık Eğitimi Ulusal Bugün 0 kez görütülendi. Toplam 125 kez görüntülendi

2.379 views | Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TUEY) Taslağı İle İlgili Görüşler – 14.7.2013 için yorumlar kapalı
Tem 22nd, 2013 | Filed under Genel

19 Temmuz 2013 Gezi Olayları, 4 Nobel Ödüllü Bilim İnsanının Gündeminde Aralarında 4 Nobel ödüllü bilim insanının da bulunduğu dünyanın farklı üniversitelerinden 21 bilim insanının Bugün 0 kez görütülendi. Toplam 44 kez görüntülendi

2.077 views | Science Dergisi’nde Gezi Olayları’na Yer Verildi için yorumlar kapalı
Tem 22nd, 2013 | Filed under Genel

18 Temmuz 2013 TTB ve Eskişehir Tabip Odası, Eskişehir’de 3 Haziran günü Gezi eylemleri sırasında sivil giyimli eli sopalı kişilerce dövülen ve 10 Temmuz günü hayatını Bugün 0 kez görütülendi. Toplam 73 kez görüntülendi

2.001 views | TTB ve Eskişehir Tabip Odası Ali İsmail Korkmaz’ın Ölümüyle İlgili Ortak Açıklama Yaptı için yorumlar kapalı
Tem 22nd, 2013 | Filed under Genel

18 Temmuz 2013 Yasaları torbaya koyarak bu ülkeyi ve sağlık sistemini yönetemezsiniz! Bu torbanın Cumhurbaşkanlığınca veto edilmesini bekliyoruz. Türk Tabipleri Birliği ve Bugün 0 kez görütülendi. Toplam 90 kez görüntülendi

2.047 views | TTB’den Cumhurbaşkanı Gül’e Acil Çağrı: için yorumlar kapalı
Tem 22nd, 2013 | Filed under Genel

16 Temmuz 2013 Geçtiğimiz günlerde kabul edilen Torba Yasa ile bütün hasta bilgileri Sağlık Bakanlığının kullanımına sunulurken, ÖSYM tarafından yapılan Bugün 0 kez görütülendi. Toplam 49 kez görüntülendi

2.180 views | Sorular Torba’yla saklandı için yorumlar kapalı
Tem 22nd, 2013 | Filed under Genel

15 Temmuz 2013 Türk Tabipleri Birliği olarak Taksim Gezi Parkı eylemleri ve sonrasında ülke geneline Bugün 0 kez görütülendi. Toplam 54 kez görüntülendi

2.114 views | Göstericilerin Sağlık Durumları / The Health Status Of The Demonstrators – 15 Temmuz 2013 için yorumlar kapalı
Tem 16th, 2013 | Filed under Genel

15 Temmuz 2013 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alparslan Işıklı hayatını Bugün 0 kez görütülendi. Toplam 120 kez görüntülendi

2.283 views | Prof. Dr. Alparslan Işıklı Hayatını Kaybetti için yorumlar kapalı
Tem 16th, 2013 | Filed under Genel

15 Temmuz 2013 Dünya Tabipler Birliği, İnsan Hakları için Hekimler Örgütü, Alman Tabipler Birliği Bugün 0 kez görütülendi. Toplam 55 kez görüntülendi

2.349 views | Hekim Örgütlerinden Başbakan’a Mektup: ‘Kaygılıyız’ için yorumlar kapalı
Tem 16th, 2013 | Filed under Genel

15 Temmuz 2013 Türk Tabipleri Birliği, uzmanlık eğitimi ve yandal uzmanlığı eğitimi sınavlarının yapılması ile ilgili öteden bu yana TTB-UDEK Bugün 0 kez görütülendi. Toplam 92 kez görüntülendi

2.151 views | TTB-UDEK Üyesi Derneklerin Görüşleri ile Olgunlaşan TUS-YDUS Süreci Değerlendirmeleri için yorumlar kapalı
Tem 16th, 2013 | Filed under Genel

15 Temmuz 2013 Yasalaşan “Torba”da, Sağlık Meslekleri Kurulu’nun diş hekimlerine, hekimlere süreli ve süresiz meslekten men cezası vermesi ile Bugün 0 kez görütülendi. Toplam 55 kez görüntülendi

2.293 views | Torba Yasa; TTB, TMMOB ve Diş Hekimlerine Darbe Niteliğindedir. Cumhurbaşkanı Yasayı Veto Etmelidir! için yorumlar kapalı
Tem 16th, 2013 | Filed under Genel

15 Temmuz 2013 Türk Tabipleri Birliği’nin birinci basamak hekim insangücü eğitimine yönelik 22 yıllık yayını Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi (STED), Bugün 0 kez görütülendi. Toplam 74 kez görüntülendi

2.382 views | STED Türk Tıp Dizini’nde için yorumlar kapalı
Tem 15th, 2013 | Filed under Genel

15 Temmuz 2013 TTB Merkez Konseyi; İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu ile TTB Büyük Kongre Delegesi Dr. Kamil Tekerek’in Bugün 0 kez görütülendi. Toplam 55 kez görüntülendi

2.391 views | TTB Başkanlar Toplantısı Değerlendirme ve Kararları için yorumlar kapalı
Tem 15th, 2013 | Filed under Genel

15 Temmuz 2013 Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi; Adana, Ankara, Bugün 0 kez görütülendi. Toplam 45 kez görüntülendi

2.374 views | TTB: Doğaya Ve Özgürlüklere Olan Özlem Korkutularak Yok Edilemez. İzin vermeyiz! için yorumlar kapalı
Tem 15th, 2013 | Filed under Genel

15 Temmuz 2013 TBMM 14 Haziran 2013 günü 1 Ekim 2013 tarihine kadar tatile girdi. Tatile girmeden önce  bir “Torba” Tasarıyı  kabul etti.  Bu Torba  Bugün 0 kez görütülendi. Toplam 50 kez görüntülendi

1.722 views | TBMM Tatile Girdi-Sağlık Torbası Ekim’e Kaldı için yorumlar kapalı
Tem 15th, 2013 | Filed under Genel

12 Temmuz 2013   TTB Merkez Konseyi; İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu ile TTB Büyük Kongre Delegesi Dr. Kamil Tekerek’in de aralarında Bugün 0 kez görütülendi. Toplam 52 kez görüntülendi

2.198 views | TTB Merkez Konseyi 13 Temmuz’da İstanbul’da Toplanıyor için yorumlar kapalı
Tem 12th, 2013 | Filed under Genel

12 Temmuz 2013 “Suç örgütü kurmak” suçlamasıyla ve tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen ve Bugün 1 kez görütülendi. Toplam 63 kez görüntülendi

1.799 views | Taksim Dayanışması Temsilcileri Serbest Bırakıldı için yorumlar kapalı
Tem 12th, 2013 | Filed under Genel