Arşiv

Şub 2013 için arşiv

Bölge Sağlıkçılar Meclisi toplantısı Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli sağlık çalışanları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla 23 Şubat 2013 Cumartesi günü Edirne Bugün 0 kez görütülendi. Toplam 148 kez görüntülendi

2.937 views | BÖLGE SAĞLIKÇILAR MECLİSİMİZ TOPLANDI için yorumlar kapalı
Şub 25th, 2013 | Filed under Genel

22 Şubat 2013 Kamu özel ortaklığı yasası TBMM’de kabul edilirken, üç ihalede verilen yürütmeyi durdurma kararına da onay çıktı. Sağlık Bakanlığı Kamu Özel Ortaklığı Bugün 0 kez görütülendi. Toplam 380 kez görüntülendi

2.905 views | Etlik, Bilkent, Elazığ İhalelerinin Yürütmeyi Durdurma Kararına Onay için yorumlar kapalı
Şub 23rd, 2013 | Filed under Genel

20 Şubat 2013   Sağlık hizmetinin tanımını, sağlık çalışanlarının haklarını, vatandaşlara sunulacak hizmetin adını ve niteliğini, yani sağlığı Bugün 0 kez görütülendi. Toplam 64 kez görüntülendi

2.915 views | Kamu Özel Ortaklığı Yasası Meclis Genel Kurulunda için yorumlar kapalı
Şub 21st, 2013 | Filed under Genel

21 Şubat 2013 Şehir Hastaneleri İçin “Yargı Engelini Aşma Yasası” Çıkarılıyor Başbakanın “kuvvetler ayrılığı yüzünden bu fakirin 6 yıllık hayali gerçekleşmiyor”, “yargı son derece lüzumsuz şeylere takılarak engel oluyor, projeler yürümüyor” dediği efsane Bugün 0 kez görütülendi. Toplam 78 kez görüntülendi

1.844 views | Sağlık Çalışanlarından TBMM Önünde Eylem için yorumlar kapalı
Şub 21st, 2013 | Filed under Genel

18 Şubat 2013   Sağlık hizmetinin tanımını, sağlık çalışanlarının haklarını, vatandaşlara sunulacak hizmetin adını Bugün 0 kez görütülendi. Toplam 47 kez görüntülendi

2.659 views | Kamu Özel Ortaklığı Yasası Bu Hafta TBMM Genel Kurulu’na Geliyor! için yorumlar kapalı
Şub 19th, 2013 | Filed under Genel

19 Şubat 2013 TBMM Plan Bütçe Komisyonu’ndan geçip Genel Kurul’a gelmesi an meselesi olan Kamu Özel Ortaklığı ile ilgili yasanın içine konan Bugün 0 kez görütülendi. Toplam 72 kez görüntülendi

2.795 views | Kamu Özel Ortaklığı İle İlgili Yasaya Sağlık Çalışanlarının Döner Sermaye Gelirlerine El Koyan Hükümler Ekleniyor! için yorumlar kapalı
Şub 19th, 2013 | Filed under Genel

15 Şubat 2013   TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan, TTB Merkez Konseyi 2. Başkanı Prof. Dr. Gülriz Erişgen Bugün 0 kez görütülendi. Toplam 55 kez görüntülendi

1.769 views | TTB’den YÖK Başkanı’na Ziyaret için yorumlar kapalı
Şub 18th, 2013 | Filed under Genel

15 Şubat 2013 Anayasa Mahkemesi, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşların teşkilat ve görevleri hakkında KHK’nin bazı hükümlerini iptal etti. Sağlık Bakanlığı Denetim Bugün 0 kez görütülendi. Toplam 59 kez görüntülendi

1.889 views | Anayasa Mahkemesi’nin 663 sayılı KHK’nin İptal Ettiği Maddeleri için yorumlar kapalı
Şub 18th, 2013 | Filed under Genel

18 Şubat 2013 Toplum Sağlığı Merkezlerinin Kurulması ve Çalıştırılmasına Dair Yönergenin hukuksal dayanağı olmadığı saptamasıyla, dava konusu edilen maddelerinin yürütmesi durduruldu. Türk Tabipleri Birliği tarafından açılan davada, 3.8.2011 tarihinde Bugün 0 kez görütülendi. Toplam 71 kez görüntülendi

1.978 views | TSM’lerle ilgili Yönerge’nin hukuksal dayanağı yok için yorumlar kapalı
Şub 18th, 2013 | Filed under Genel

14 ŞUBAT 2013 Türkiye sağlık ortamında aile hekimliğinden devlet hastanelerine, özel hastanelerden üniversite hastanelerine, muayenehanelere kadar pek çok alanda olumsuz düzenlemeler getiren 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin (KHK) Anayasa Mahkemesi’nde görüşülmesine 14 Şubat 2013 Perşembe günü başlandı. Bugün 0 kez görütülendi. Toplam 69 kez görüntülendi

2.359 views | Sağlıkçılar Anayasa Mahkemesi Önündeydi için yorumlar kapalı
Şub 15th, 2013 | Filed under Genel

  13 Şubat 2013 Ankaralı hekimler ve sağlık çalışanları, “Geceyi Gündüze Çevirelim” sloganıyla geldikleri Anayasa Mahkemesi önünde ellerinde mumlu fenerlerle eylem yaptı. Anayasa Mahkemesi tarafından Bugün 0 kez görütülendi. Toplam 65 kez görüntülendi

2.268 views | Anayasa Mahkemesi Duvarına ‘Sağlık Haktır’ için yorumlar kapalı
Şub 14th, 2013 | Filed under Genel

TTB, son aylarda giderek artan kızamık vakaları ile ilgili 12 Şubat 2013 tarihinde Bugün 0 kez görütülendi. Toplam 90 kez görüntülendi

2.231 views | Kızamık salgınıyla baş etmek için kamusal bir sağlık sistemi gerekir için yorumlar kapalı
Şub 13th, 2013 | Filed under Genel

  Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nden (OECD) bir heyet, OECD tarafından 2008 yılında hazırlanan Bugün 0 kez görütülendi. Toplam 52 kez görüntülendi

1.842 views | OECD’den TTB’ne ziyaret için yorumlar kapalı
Şub 11th, 2013 | Filed under Genel

  Batman Tabip Odası tarafından kızamık vakalarına dikkat çekmek üzere 7 Şubat 2013 tarihinde bir basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısına TTB Merkez Konseyi Üyesi Bugün 0 kez görütülendi. Toplam 119 kez görüntülendi

2.094 views | Batman Tabip Odası: Yaşadığımız kızamık salgını değilse nedir? için yorumlar kapalı
Şub 11th, 2013 | Filed under Genel

  Ankara Tabip Odası (ATO) tarafından Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzmanlık eğitimi gören asistan hekimlere, bir süredir hastane yönetimi Bugün 0 kez görütülendi. Toplam 53 kez görüntülendi

2.198 views | Asistan Hekimlere Keyfi Acil Nöbeti Uygulaması Durduruldu! için yorumlar kapalı
Şub 11th, 2013 | Filed under Genel

  Türkiye sağlık ortamında aile hekimliğinden devlet hastanelerine, özel hastanelerden üniversite hastanelerine, muayenehanelere kadar Bugün 0 kez görütülendi. Toplam 73 kez görüntülendi

1.876 views | 14 Şubat Perşembe Günü Anayasa Mahkemesi’nin önündeyiz için yorumlar kapalı
Şub 11th, 2013 | Filed under Genel

İthal hekimlik tartışmaları, sağlıkta ucuz emekgücü arayışları, yurt dışında tıp eğitimi alıp Türkiye’de çalışma gayretleri önünde Bugün 0 kez görütülendi. Toplam 93 kez görüntülendi

2.160 views | Tıp Diplomalarının Denkliğinde Bilim Dışı Kolaylık Halkın Sağlığına da Hekimlik Mesleğine de Saldırıdır için yorumlar kapalı
Şub 7th, 2013 | Filed under Genel

  Türk Tabipleri Birliği tarafından, 30.11.2012 tarihinde yayımlanan Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliğinin iptali Bugün 0 kez görütülendi. Toplam 68 kez görüntülendi

1.799 views | Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliği’nin İptali İstendi için yorumlar kapalı
Şub 7th, 2013 | Filed under Genel

  TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan ve TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Bayazıt İlhan, Bugün 0 kez görütülendi. Toplam 50 kez görüntülendi

1.807 views | TTB’den Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı Hasan Çağıl’a ziyaret için yorumlar kapalı
Şub 7th, 2013 | Filed under Genel

  Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından 22.06.2012 tarihli Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Bugün 0 kez görütülendi. Toplam 82 kez görüntülendi

1.857 views | Reçetede yazılabilir ilaç kalemi ve kutu kısıtlamasına Danıştay’dan bir kez daha yürütmeyi durdurma ! için yorumlar kapalı
Şub 7th, 2013 | Filed under Genel