Arşiv

Şub 2013 için arşiv

Bölge Sağlıkçılar Meclisi toplantısı Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli sağlık çalışanları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla 23 Şubat 2013 Cumartesi günü Edirne Bugün 0 kez görütülendi. Toplam 115 kez görüntülendi

2.304 views | BÖLGE SAĞLIKÇILAR MECLİSİMİZ TOPLANDI için yorumlar kapalı
Şub 25th, 2013 | Filed under Genel

22 Şubat 2013 Kamu özel ortaklığı yasası TBMM’de kabul edilirken, üç ihalede verilen yürütmeyi durdurma kararına da onay çıktı. Sağlık Bakanlığı Kamu Özel Ortaklığı Bugün 0 kez görütülendi. Toplam 243 kez görüntülendi

2.138 views | Etlik, Bilkent, Elazığ İhalelerinin Yürütmeyi Durdurma Kararına Onay için yorumlar kapalı
Şub 23rd, 2013 | Filed under Genel

20 Şubat 2013   Sağlık hizmetinin tanımını, sağlık çalışanlarının haklarını, vatandaşlara sunulacak hizmetin adını ve niteliğini, yani sağlığı Bugün 0 kez görütülendi. Toplam 31 kez görüntülendi

2.058 views | Kamu Özel Ortaklığı Yasası Meclis Genel Kurulunda için yorumlar kapalı
Şub 21st, 2013 | Filed under Genel

21 Şubat 2013 Şehir Hastaneleri İçin “Yargı Engelini Aşma Yasası” Çıkarılıyor Başbakanın “kuvvetler ayrılığı yüzünden bu fakirin 6 yıllık hayali gerçekleşmiyor”, “yargı son derece lüzumsuz şeylere takılarak engel oluyor, projeler yürümüyor” dediği efsane Bugün 0 kez görütülendi. Toplam 50 kez görüntülendi

1.339 views | Sağlık Çalışanlarından TBMM Önünde Eylem için yorumlar kapalı
Şub 21st, 2013 | Filed under Genel

18 Şubat 2013   Sağlık hizmetinin tanımını, sağlık çalışanlarının haklarını, vatandaşlara sunulacak hizmetin adını Bugün 0 kez görütülendi. Toplam 31 kez görüntülendi

1.777 views | Kamu Özel Ortaklığı Yasası Bu Hafta TBMM Genel Kurulu’na Geliyor! için yorumlar kapalı
Şub 19th, 2013 | Filed under Genel

19 Şubat 2013 TBMM Plan Bütçe Komisyonu’ndan geçip Genel Kurul’a gelmesi an meselesi olan Kamu Özel Ortaklığı ile ilgili yasanın içine konan Bugün 0 kez görütülendi. Toplam 41 kez görüntülendi

2.212 views | Kamu Özel Ortaklığı İle İlgili Yasaya Sağlık Çalışanlarının Döner Sermaye Gelirlerine El Koyan Hükümler Ekleniyor! için yorumlar kapalı
Şub 19th, 2013 | Filed under Genel

15 Şubat 2013   TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan, TTB Merkez Konseyi 2. Başkanı Prof. Dr. Gülriz Erişgen Bugün 0 kez görütülendi. Toplam 35 kez görüntülendi

1.215 views | TTB’den YÖK Başkanı’na Ziyaret için yorumlar kapalı
Şub 18th, 2013 | Filed under Genel

15 Şubat 2013 Anayasa Mahkemesi, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşların teşkilat ve görevleri hakkında KHK’nin bazı hükümlerini iptal etti. Sağlık Bakanlığı Denetim Bugün 0 kez görütülendi. Toplam 33 kez görüntülendi

1.331 views | Anayasa Mahkemesi’nin 663 sayılı KHK’nin İptal Ettiği Maddeleri için yorumlar kapalı
Şub 18th, 2013 | Filed under Genel

18 Şubat 2013 Toplum Sağlığı Merkezlerinin Kurulması ve Çalıştırılmasına Dair Yönergenin hukuksal dayanağı olmadığı saptamasıyla, dava konusu edilen maddelerinin yürütmesi durduruldu. Türk Tabipleri Birliği tarafından açılan davada, 3.8.2011 tarihinde Bugün 0 kez görütülendi. Toplam 44 kez görüntülendi

1.394 views | TSM’lerle ilgili Yönerge’nin hukuksal dayanağı yok için yorumlar kapalı
Şub 18th, 2013 | Filed under Genel

14 ŞUBAT 2013 Türkiye sağlık ortamında aile hekimliğinden devlet hastanelerine, özel hastanelerden üniversite hastanelerine, muayenehanelere kadar pek çok alanda olumsuz düzenlemeler getiren 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin (KHK) Anayasa Mahkemesi’nde görüşülmesine 14 Şubat 2013 Perşembe günü başlandı. Bugün 0 kez görütülendi. Toplam 46 kez görüntülendi

1.693 views | Sağlıkçılar Anayasa Mahkemesi Önündeydi için yorumlar kapalı
Şub 15th, 2013 | Filed under Genel

  13 Şubat 2013 Ankaralı hekimler ve sağlık çalışanları, “Geceyi Gündüze Çevirelim” sloganıyla geldikleri Anayasa Mahkemesi önünde ellerinde mumlu fenerlerle eylem yaptı. Anayasa Mahkemesi tarafından Bugün 0 kez görütülendi. Toplam 48 kez görüntülendi

1.647 views | Anayasa Mahkemesi Duvarına ‘Sağlık Haktır’ için yorumlar kapalı
Şub 14th, 2013 | Filed under Genel

TTB, son aylarda giderek artan kızamık vakaları ile ilgili 12 Şubat 2013 tarihinde Bugün 0 kez görütülendi. Toplam 63 kez görüntülendi

1.669 views | Kızamık salgınıyla baş etmek için kamusal bir sağlık sistemi gerekir için yorumlar kapalı
Şub 13th, 2013 | Filed under Genel

  Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nden (OECD) bir heyet, OECD tarafından 2008 yılında hazırlanan Bugün 0 kez görütülendi. Toplam 29 kez görüntülendi

1.237 views | OECD’den TTB’ne ziyaret için yorumlar kapalı
Şub 11th, 2013 | Filed under Genel

  Batman Tabip Odası tarafından kızamık vakalarına dikkat çekmek üzere 7 Şubat 2013 tarihinde bir basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısına TTB Merkez Konseyi Üyesi Bugün 0 kez görütülendi. Toplam 78 kez görüntülendi

1.476 views | Batman Tabip Odası: Yaşadığımız kızamık salgını değilse nedir? için yorumlar kapalı
Şub 11th, 2013 | Filed under Genel

  Ankara Tabip Odası (ATO) tarafından Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzmanlık eğitimi gören asistan hekimlere, bir süredir hastane yönetimi Bugün 0 kez görütülendi. Toplam 31 kez görüntülendi

1.669 views | Asistan Hekimlere Keyfi Acil Nöbeti Uygulaması Durduruldu! için yorumlar kapalı
Şub 11th, 2013 | Filed under Genel

  Türkiye sağlık ortamında aile hekimliğinden devlet hastanelerine, özel hastanelerden üniversite hastanelerine, muayenehanelere kadar Bugün 0 kez görütülendi. Toplam 42 kez görüntülendi

1.180 views | 14 Şubat Perşembe Günü Anayasa Mahkemesi’nin önündeyiz için yorumlar kapalı
Şub 11th, 2013 | Filed under Genel

İthal hekimlik tartışmaları, sağlıkta ucuz emekgücü arayışları, yurt dışında tıp eğitimi alıp Türkiye’de çalışma gayretleri önünde Bugün 0 kez görütülendi. Toplam 65 kez görüntülendi

1.353 views | Tıp Diplomalarının Denkliğinde Bilim Dışı Kolaylık Halkın Sağlığına da Hekimlik Mesleğine de Saldırıdır için yorumlar kapalı
Şub 7th, 2013 | Filed under Genel

  Türk Tabipleri Birliği tarafından, 30.11.2012 tarihinde yayımlanan Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliğinin iptali Bugün 0 kez görütülendi. Toplam 42 kez görüntülendi

1.286 views | Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliği’nin İptali İstendi için yorumlar kapalı
Şub 7th, 2013 | Filed under Genel

  TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan ve TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Bayazıt İlhan, Bugün 0 kez görütülendi. Toplam 28 kez görüntülendi

1.238 views | TTB’den Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı Hasan Çağıl’a ziyaret için yorumlar kapalı
Şub 7th, 2013 | Filed under Genel

  Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından 22.06.2012 tarihli Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Bugün 0 kez görütülendi. Toplam 55 kez görüntülendi

1.341 views | Reçetede yazılabilir ilaç kalemi ve kutu kısıtlamasına Danıştay’dan bir kez daha yürütmeyi durdurma ! için yorumlar kapalı
Şub 7th, 2013 | Filed under Genel