Arşiv

Şub 2015 için arşiv

25 Şubat 2015 Sağlık Bakanlığı kişisel verileri toplamakta ısracı. Sağlık Bakanlığı, 5 Şubat’ta yayınladığı 2015/5 sayılı Genelgesinde e-Nabız ismi ile Sağlık Net Online Sistemi kurduğunu bildirmekte ve bütün kişisel sağlık bilgilerinin Bugün 0 kez görütülendi. Toplam 64 kez görüntülendi

1.538 views | e-Nabız Hakkında Önemli Uyarı için yorumlar kapalı
Şub 27th, 2015 | Filed under Genel

27 Şubat 2015 Türk Tabipleri Birliği heyeti 25 Eylül 2014 tarihinde Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu’nu ziyaret etmiş, o görüşmede TTB’nin Sağlıkta Bugün 0 kez görütülendi. Toplam 36 kez görüntülendi

1.389 views | Sağlık Bakanlığı görüşmeleri için yorumlar kapalı
Şub 27th, 2015 | Filed under Genel

27 Şubat 2015 Birinci basamak sağlık çalışanlarının, çalışma koşullarını ağırlaştıran, temel haklarını ihlal eden ve esasen toplumun nitelikli sağlık Bugün 0 kez görütülendi. Toplam 42 kez görüntülendi

1.344 views | Aile hekimleri hakkında başlatılan soruşturmalara ilişkin bilgi için yorumlar kapalı
Şub 27th, 2015 | Filed under Genel

27 Şubat 2015   Sağlık alanında örgütlü emek, meslek örgütleri ve sendikalar, 14 Mart eylem ve etkinlik programını açıklamak üzere bugün (27 Şubat 2015) Ankara’da SES Genel Merkezi’nde ortak basın açıklaması yaptılar. Basın açıklamasında, 13 Mart 2015 Cuma günü sağlık hizmeti sunulamayacağı Bugün 0 kez görütülendi. Toplam 41 kez görüntülendi

1.711 views | Sağlık meslek örgütleri 13 Mart’ta sağlık hizmeti sunulmayacağını açıkladı için yorumlar kapalı
Şub 27th, 2015 | Filed under Genel

      Saat 12.30 da KESK bileşenleri tarafından Bugün 0 kez görütülendi. Toplam 84 kez görüntülendi

1.469 views | 27.02.2015 BASIN AÇIKLAMASI için yorumlar kapalı
Şub 27th, 2015 | Filed under Genel

11 Şubat 2015 Türk Tabipleri Birliği, 21.07.2010 tarihinde çıkarılan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına Bugün 0 kez görütülendi. Toplam 33 kez görüntülendi

1.653 views | Aile Hekimlerinin Sigorta Priminin Yarısını Sağlık Bakanlığı Ödeyecek için yorumlar kapalı
Şub 16th, 2015 | Filed under Genel

      13 Şubat 2015 cuma günü saat 12.30 da Meslek Odalarının işlevsizleştirilmesi politikalarını protesto etmek üzere Dingiloğlu parkından başlayan Bugün 0 kez görütülendi. Toplam 39 kez görüntülendi

1.296 views | MESLEK ODALARININ İŞLEVSİZLEŞTİRİLMESİNE HAYIR için yorumlar kapalı
Şub 13th, 2015 | Filed under Genel

      Aile Hekimleri ve 1.Basamak Sağlık çalışanlarına dayatılan fazla ve esnek çalışmaya karşı 11 Şubat 2015 Çarşamba günü saat 12.45 te Kırklareli Merkez İlçe Emine Tuncan 5 Bugün 0 kez görütülendi. Toplam 77 kez görüntülendi

1.304 views | BASIN AÇIKLAMASI için yorumlar kapalı
Şub 11th, 2015 | Filed under Genel

14 Mart Tıp haftası spor etkinlikleri çerçevesinde 2-7 Mart tarihleri arasında TENİS turnuvası düzenlenecektir. Katılmak isteyen Hekim ve Sağlık çalışanlarının isimlerini Bugün 0 kez görütülendi. Toplam 38 kez görüntülendi

1.162 views | 14 MART TIP HAFTASI ETKİNLİK DUYURUSU için yorumlar kapalı
Şub 10th, 2015 | Filed under Genel

  ÖSYM, 2013 Sonbahar Dönemi TUS’unda 6 sorunun İdare Mahkemesi kararıyla iptal edilmesinin ardından, bundan sonra yapılacak TUS’larda Bugün 0 kez görütülendi. Toplam 35 kez görüntülendi

1.676 views | TUS ile ilgili sorunları görüşmek üzere ÖSYM’den randevu istendi için yorumlar kapalı
Şub 4th, 2015 | Filed under Genel

02 Şubat 2015 TTB Pratisyen Hekimler Kolu (PHK), 24 Ocak 2015 tarihinde Ankara’da toplandı. PHK toplantısının gündemi, katılımcılar ve alınan kararlar şöyle:  Bugün 0 kez görütülendi. Toplam 48 kez görüntülendi

1.973 views | TTB PHK toplandı için yorumlar kapalı
Şub 4th, 2015 | Filed under Genel

03 Şubat 2015 Sağlık Bakanlığı’nın 1 Ocak 2015 tarihinde Cumartesi günleri ‘nöbet’ adı altında başlattığı fazla çalışma dayatmalarına karşı, Bugün 0 kez görütülendi. Toplam 31 kez görüntülendi

1.424 views | SES’in 11 Şubat’taki iş bırakma eylemini destekliyoruz için yorumlar kapalı
Şub 4th, 2015 | Filed under Genel

03 Şubat 2015 Türk Tabipleri Birliği Genel Yönetim Kurulu (TTB – GYK) 17 Ocak 2015 tarihinde Ankara’da toplanmıştır. Toplantıya Bugün 0 kez görütülendi. Toplam 52 kez görüntülendi

1.291 views | 17 Ocak 2015 tarihli GYK kararları için yorumlar kapalı
Şub 4th, 2015 | Filed under Genel