GEÇERSİZ SAYILAN BELGE VEYA SERTİFİKALARINI GEÇERLİ HALE

23 Tem 2012

6331. SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNUN GEÇİCİ 5. MADDESİ

(1) Bu Kanunun yayımı tarihinden önce Bakanlıkça verilen işyeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı ve işyeri hemşiresi sertifikası veya belgesi ile Türk Tabipleri Birliği tarafından verilen işyeri hekimliği sertifikası sahiplerinden belgeleri geçersiz sayılanlar, mevcut belge veya sertifikalarını bu Kanunun yayımından itibaren bir yıl içinde Bakanlıkça düzenlenecek belge ile değiştirmeleri şartıyla bu Kanunla verilen bütün hak ve yetkileri kullanabilirler. Aynı tarihten önce eğitim kurumlarınca verilen işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimlerini tamamlayanlardan eğitimleri geçersiz sayılanlar ilgili mevzuata göre sınava girmeye hak kazanırlar. Hak sahipliğinin tespitinde Bakanlık kayıtları esas alınır.

(2) Bu Kanunun yayımı tarihinden önce haklarında kesinleşmiş yargı kararı bulunmayan eğitim kurumu ve ortak sağlık ve güvenlik birimlerine uygulanan ihtar puanları, kayıtlarda yer alan haliyle yeni yapılacak düzenlemeye aktarılır.

 

a) İSG Kanununun Geçici 5. maddesi gereğince belgelerini değiştirmek amacıyla Bakanlığa başvuru yapacak olanların başvurularında ibraz etmeleri gereken belgeler aşağıda belirtilmiştir.

 

. Bakanlığa hitaben yazılan dilekçe* ve bu dilekçenin ekinde;

 

. Eski sertifikanın aslı . Lisans diploması onaylı kopyası** . Nüfus cüzdanın onaylı kopyası** . Belge ücretinin (gerek ÇASGEM, gerekse Genel MÜDÜRLÜK ve TTB’den Belge alıp geçersiz sayılanlar) yatırıldığını gösteren dekont*** (280 TL + KDV = 330.4 TL)

 

* Matbu dilekçe örneği aşağıda yer almaktadır.

** Nüfus cüzdanın ve lisans diplomasının aslı ile birlikte örneğinin getirilmesi durumunda Bakanlık personelince onaylama işlemi yapılacaktır. Posta veya kargo yoluyla gönderilen başvurularda nüfus cüzdanı için; kayıtlı olduğu Muhtarlık, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, İl veya İlçe Nüfus Müdürlüğü veya noter onayı, lisans diploması için ise mezun olduğu üniversite, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü veya noter onayı gerekmektedir.

*** Banka hesap no:

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Hesabı

Ziraat Bankası – Emek Şubesi

IBAN NO: TR 8500 0100 0765 4050 8311 5007

Adı, soyadı

İmzası

Dilekçe örneği:

 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

 

30 Haziran 2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”nun Geçici 5 inci maddesine göre mevcut (…) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı / işyeri hekimliği sertifikamın yenisi ile değiştirilmesini talep ediyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

 

 

 

 

 

 

 

EKLER:

1. Eski sertifikanın aslı 2. Lisans diploması onaylı örneği 3. Nüfus cüzdanın onaylı örneği 4. Belge ücretine ilişkin dekont

 

 

 

İletişim Bilgileri

Adres:

 

Mail Adresi:

Tel No:Bugün 0 kez görütülendi. Toplam 880 kez görüntülendi

Yorumlara kapalı.