Arşiv

26 Kas 2012 için arşiv

Muğla İdare Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen 650 sayılı KHK’de  yer alan “Tam Gün” hükümlerinin uygulanmasına devam edilemeyeceğine karar verdi.       Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararının uygulanması için Bugün 0 kez görütülendi. Toplam 32 kez görüntülendi

1.054 views | Tam Gün Hukuksal Olarak Yok Hükmündedir için yorumlar kapalı
Kas 26th, 2012 | Filed under Genel

21 Kasım 2012 Bugün 0 kez görütülendi. Toplam 25 kez görüntülendi

1.579 views | Özel Hekimlik Çalıştayı için yorumlar kapalı
Kas 26th, 2012 | Filed under Genel

21 Kasım 2012 Ege Tabip Odaları bölge toplantısı 17-18 Kasım 2012 tarihlerinde Güre/Balıkesir’de yapıldı. Toplantıya TTB Merkez Konseyi Başkanı Özdemir Aktan ve Merkez Konseyi üyesi Fatih Sürenkök, Balıkesir, Bugün 0 kez görütülendi. Toplam 39 kez görüntülendi

1.699 views | Ege Tabip Odaları Bölge Toplantısı Yapıldı için yorumlar kapalı
Kas 26th, 2012 | Filed under Genel

23 Kasım 2012 Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi 23 Kasım 2012 tarihinde “AKP’nin Halktan Yana Mühendis, Mimar, Şehir Plancısına Tahammülü Yok” başlıklı bir basın Bugün 0 kez görütülendi. Toplam 32 kez görüntülendi

1.277 views | AKP’nin Halktan Yana Mühendis, Mimar, Şehir Plancısına Tahammülü Yok için yorumlar kapalı
Kas 26th, 2012 | Filed under Genel

23 Kasım 2012 Türk Tabipleri Birliği (TTB), Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) ve Türkiye Parazitoloji Derneği (TPD) temsilcilerinden oluşan bir heyet oluşturularak Ekim ayı içerisinde Mardin Savur bölgede bir inceleme Bugün 0 kez görütülendi. Toplam 81 kez görüntülendi

1.376 views | Bulaşıcı Hastalıklar Tehdit Etmeye Devam Ediyor için yorumlar kapalı
Kas 26th, 2012 | Filed under Genel

Bilindiği üzere Türk Tabipleri Birliği Yasasının 5. maddesinde hekimlerin birden fazla işyerinde çalışmalarının tabip odasının iznine tabi olduğu hususu düzenlenmiştir. Bu kuralın uygulanabilmesini sağlamak üzere de aynı maddenin son fıkrasında “Gerek tabipler ve gerekse bunları istihdam eden bilumum daire, Bugün 0 kez görütülendi. Toplam 47 kez görüntülendi

1.357 views | Tabiplerle ilgili odaya bilgi verimesi zorunluluğu için yorumlar kapalı
Kas 26th, 2012 | Filed under Genel