663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de Değişiklikler

23 Tem 2012

21 Temmuz 2012

6354 Sayılı “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 12 Temmuz 2012 günü resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu yasa ile:

Üniversite hastaneleri ve öğretim üyeleri, aile hekimliği uygulamaları, hemşirelik eğitimi gibi sağlık ortamı ve sağlık emekçilerini yakından ilgilendiren, çok sayıda olumsuz sonuçlara yol açacak düzenleme getirilmiştir. TTB Merkez Konseyi ve hukuk bürosu konu ile ilgili çalışmalarına devam etmektedir. Önümüzdeki günlerde ayrıntılı değerlendirmelerimizi ve süreci hekimlerle ve kamuoyu ile paylaşacağız.Bugün 0 kez görütülendi. Toplam 75 kez görüntülendi

Yorumlara kapalı.