Tabip odamızın olağan seçimli genel kurulu

04 Nis 2022

6023 sayılı TTB Yasası gereği Tabip Odamızın Olağan Seçimli Genel Kurulu Nisan ayında yapılacaktır.

Aşağıdaki gündemde belirtildiği gibi kongrenin birinci gün toplantısında Yönetim Kurulu’nun çalışmaları değerlendirilecek ve 2021 yılı bütçesi görüşülecektir. İlk günkü toplantı 16 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 14:00’de Karakaş Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı Yeni gün Gül Apt. No:28 Kat 1 (PTT yanı) adresinde bulunan odamız toplantı salonunda üye tam sayısının salt çoğunluğunun katılımı ile yapılacaktır. Kongrenin ikinci günü Odamızın Yönetim, Denetleme ve Onur Kurulu ile Genel Merkez Delegelerinin seçimi yapılacaktır.

17 Nisan 2022 Pazar günü saat: 09:00-17:00 arasında gizli oyla yapılacak seçimler, Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı’nın atayacağı Sandık Kurulu tarafından Kırklareli Karakaş Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı Yeni gün Gül Apt. No:28 kat.1 adresinde bulunan odamızın toplantı salonunda gerçekleşecektir. (bir gün evvel Mali Kongre yapılmamış ise bu tarihte de seçim yapılmayacaktır)

Yukarıda belirtilen ilk toplantıda salt çoğunluk sağlanamadığı durumda aynı yerde 23 Nisan 2022 Cumartesi günü saat:14:00’de salt çoğunluğa bakılmaksızın Mali Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Organlar seçimi ise 24 Nisan 2022 Pazar günü saat: 09:00-17:00 arasında aynı yerde gerçekleştirilecektir.

Kuruluş Yasamızın 13. maddesi gereği seçimle ilgili Genel Kurullara oda üyelerinin katılmaları zorunludur. Geçerli bir özrü olmaksızın oy kullanmayanlar o yılki en yüksek oda aidatı kadar para cezasıyla cezalandırılırlar.

Oy pusulaları ve zarfları İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nın mührü ile mühürlenmiş olarak Sandık Kurulu tarafından üyelere verilecek ve üyeler sandık başında oylarını kullanacaklardır. Seçime katılacak üyeleri belirleyen ve Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı tarafından tasdikli listeler odamız bürosunda seçimden 15 gün önce üç gün asılı kalacak ve askı süresinde listeye itirazlar İlçe Seçim Kurulu’na yapılacaktır.

Belirtilen yer ve tarihlerde yapılacak seçime en yüksek katılımın sağlanması dileğiyle saygılar sunarız.

 

Kırklareli Tabip Odası Yönetim Kurulu

İLK GÜN GÜNDEMİ:                                                                                                            

1-Açılış

2-Genel Kurulu Divanı’nın seçimi

3-Saygı Duruşu

4-Yıllık Çalışma ve Denetleme Kurulu raporlarının okunması ve aklanması

5-Yönetim Kurulu 2021 yılı bilançosunun tetkiki, kabulü ve oylanması

6-2022 yılı tahmini bütçesinin tetkiki ve onaylanması

7-Yeni Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Onur Kurulu ve Genel Merkez Delege adaylarının belirlenmesi

8-Dilek, temenniler ve kapanış.

İKİNCİ GÜN GÜNDEMİ :

1-Organların SeçimiBugün 0 kez görütülendi. Toplam 23 kez görüntülendi

Yorumlara kapalı.