GEÇMİŞ DÖNEMLERE AİT AİDAT BORCU BULUNAN MESLEKTAŞLARIMIZA ÖNEMLE DUYURULUR.

17 Ağu 2021
30/4/2021 tarihi itibarıyla ödenmesi gerektiği halde 09.06.2021 tarihine kadar ödenmemiş olan 23.01.1953 tarihli ve 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçlarının birinci taksitinin 30 Eylül 2021’e kadar, kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.
Bu fıkra hükmünden yararlanılabilmesi için 31 Ağustos 2021 gününe kadar hekimlerimizin tabip odamıza başvurması şarttır. Başvurunun 31 Ağustos 2021 gününe kadar ulaşması kaydı ile aşağıda örneği sunulan ıslak imzalı dilekçeyle bizzat ya da bu dilekçenin iadeli taahhütlü posta yoluyla odamıza iletilmesi gerekmektedir.
Kredi kartıyla en fazla 6 taksit olmak üzere ödemelerin gerçekleşmesi durumunda ayrıca bir yazılı başvuruya gerek bulunmamaktadır.
Ödenmesi gereken tutarın öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilecek olması nedeniyle hak kaybı yaşanmaması için başvuru ve ilk taksitin ödenmesine dair sürelere uyulması gerekmektedir.
Ayrıca yapılandırması bozulanlar ile aidat borcunu ödememiş alacak asıllarının faizi ile birlikte tahsili için gereken işlemlere başlanacaktır.
Meslektaşlarımızın yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde aidat borçlarını, kendi olanaklarına göre tabip odamız hesabına banka havalesi/EFT ile ödeyebileceğini veya bizzat tabip odasına gelinerek ödeme yapılabileceği hususu aidat borcu bulunan sayın meslektaşlarımıza önemle duyurulur.
Saygılarımızla,

 

 

 

 Bugün 0 kez görütülendi. Toplam 23 kez görüntülendi

Yorumlara kapalı.