2022 YILI SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURULUMUZ

18 Nis 2022
6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası gereği Tabip Odamızın 2022 yılı Olağan Seçimli Genel Kurulu salt çoğunluk aranmaksızın 23-24 Nisan 2022 tarihlerinde odamız toplantı salonunda yapılacaktır. 23 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 14.00″da başlayacak Mali Genel Kurulumuza ait gündem aşağıda belirtilmiş olup tamamlanmasını müteakip Odamızın Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Onur Kurulu ve Genel Merkez Delegelerinin seçimi 24 Nisan 2022 Pazar günü saat: 09:00-17:00 arasında yine aynı yerde gerçekleştirilecektir.
Genel Kurulumuza en yüksek katılımın sağlanması dileğiyle saygılarımızı sunarız

 

Yönetim Kurulu
GÜNDEM:
1-Açılış
2-Genel Kurul Divanı Seçimi
3-Saygı duruşu
4-Tabip Odası Başkanının açış konuşması
5-Yıllık çalışma ve denetleme kurulu raporlarının okunması ve oylanması,
6-Yönetim Kurulu 2021 yılı bilançosunun tetkiki, kabulü ve oylanması,
7-2022 yılı tahmini bütçesinin tetkiki ve oylanması,
8-Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Onur Kurulu ve Genel Merkez Delege adaylarının belirlenmesi,
9-Dilek, temenniler ve kapanış.Bugün 1 kez görütülendi. Toplam 17 kez görüntülendi

Yorumlara kapalı.