OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURULUMUZ

25 Haz 2020

Sayın Üyemiz,

6023 sayılı TTB Yasası gereği Tabip Odamızın Olağan Seçimli Genel Kurulu Temmuz ayında yapılacaktır.

Aşağıdaki gündemde belirtildiği gibi kongrenin birinci gün toplantısında Yönetim Kurulu’nun çalışmaları değerlendirilecek ve 2019 yılı bütçesi görüşülecektir. İlk günkü toplantı 11 Temmuz 2020 Cumartesi günü saat 14:00’de Karakaş Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı Yeni gün Gül Apt. No:28 Kat 1 (PTT yanı) adresinde bulunan odamız toplantı salonunda üye tam sayısının salt çoğunluğunun katılımı ile yapılacaktır.

Kongrenin ikinci günü Odamızın Yönetim, Denetleme ve Onur Kurulu ile Genel Merkez Delegelerinin seçimi yapılacaktır.

12 Temmuz 2020 Pazar günü saat: 09:00-17:00 arasında gizli oyla yapılacak seçimler, Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı’nın atayacağı Sandık Kurulu tarafından Kırklareli Karakaş Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı Yeni gün Gül Apt. No:28 kat.1 adresinde bulunan odamızın toplantı salonunda gerçekleşecektir. (yalnız bir gün evvel Mali Kongre yapılmamış ise bu tarihte de seçim yapılmayacaktır.)

Yukarıda belirtilen ilk toplantıda salt çoğunluk sağlanamadığı durumda aynı yerde 18 Temmuz 2020 Cumartesi günü saat:14:00’de salt çoğunluğa bakılmaksızın Mali Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Organlar seçimi ise 19 Temmuz 2020 Pazar günü saat: 09:00-17:00 arasında aynı yerde gerçekleştirilecektir.

Kuruluş Yasamızın 13. maddesi gereği seçimle ilgili Genel Kurullara oda üyelerinin katılmaları zorunludur. Geçerli bir özrü olmaksızın oy kullanmayanlar o yılki en yüksek oda aidatı kadar para cezasıyla cezalandırılırlar.

Oy pusulaları ve zarfları İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nın mührü ile mühürlenmiş olarak Sandık Kurulu tarafından üyelere verilecek ve üyeler sandık başında oylarını kullanacaklardır. Seçime katılacak üyeleri belirleyen ve Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı tarafından tasdikli listeler odamız bürosunda seçimden 15 gün önce üç gün asılı kalacak ve askı süresinde listeye itirazlar İlçe Seçim Kurulu’na yapılacaktır.

Belirtilen yer ve tarihlerde yapılacak seçime en yüksek katılımın sağlanması dileğiyle saygılar sunarız.

Kırklareli Tabip Odası Yönetim Kurulu

 

İLK GÜN GÜNDEMİ:                                                                                                            

1-Açılış

2-Kongre Başkanlık Divanı’nın seçimi

3-Saygı Duruşu

4-Yıllık Çalışma ve Denetleme Kurulu raporlarının okunması ve aklanması

5-Yönetim Kurulu 2019 yılı bilançosunun tetkiki, kabulü ve oylanması

6-2020 Yılı tahmini bütçesinin tetkiki ve onaylanması

7-Yeni Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Onur Kurulu ve Genel Merkez Delege adaylarının belirlenmesi

8-Dilek, temenniler ve kapanış.

İKİNCİ GÜN GÜNDEMİ :

Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Onur Kurulu ve TTB Merkez Konseyi Delegelerinin seçimi

 Bugün 0 kez görütülendi. Toplam 36 kez görüntülendi

Yorumlara kapalı.