DTB’nin TTB’ne Destek Mektubu

12 Tem 2019

Dünya Tabipler Birliği’nin TTB Merkez Konseyi üyelerinin Barış taleplerinden dolayı aldığı ceza sonrası yayınladığı destek mektubu aşağıdadır.

DÜNYA TABİPLER BİRLİĞİ, INC.

L’ASSOCIATION MEDICALE MONDIALE, INC ASOCIACION MEDICA MUNDIAL, INC

Türkiyeli hekimlere açık destek mektubu

5 Haziran 2019

Değerli Türkiyeli meslektaşlar,

Sizlere bu mektubu tüm dünyadaki hekimleri temsil eden, ulusal tabip birliklerinin dünya çapındaki federasyonu konumundaki Dünya Tabipler Birliği adına yazıyoruz. Hastalar ve hekimler adına hareket eden Dünya Tabipler Birliği tüm insanlar için mümkün olan en yüksek sağlık hizmeti standartlarının, tıbbi etiğin, eğitimin ve sağlıkla ilgili insan haklarının yaşama geçirilmesi için çalışmaktadır.

Bu destek mesajıyla tüm dünyadaki hekimlerin barış, insanların saygınlığı ve iyiliği dileklerini dile getirmiş oluyoruz. Görebildiğimiz kadarıyla Türkiye’de bu ses susturulmaya çalışılmaktadır; ancak duyarlılıklarınızı seslendirerek sizi kararlı bir biçimde desteklediğimizi göstermek istiyoruz.

Sizler ve üyesi olduğunuz Türk Tabipleri Birliği yöneticileri gibi bizler de savaşın insan eseri bir halk sağlığı sorunu olduğunu düşünüyoruz.

Sizler gibi bizler de hekimlerin şiddete karşı çıkma, savaşın ve silahlı çatışmaların kısa ve uzun dönemde sağlık alanında yol açacağı dramatik sonuçlar konusunda hükümetleri uyarma gibi bir görevi olduğunu düşünüyoruz. Barıştan yana görüş beyan etme demokrasilerde bir suç oluşturmaz. Tam tersine bu, Türkiye’nin 2003 yılında onaylamış olduğu Sivil ve Siyasal Haklar Sözleşmesi’nde yer alan temel bir insan hakkıdır.

Dolayısıyla, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından alınmış olan ve barış çağrısı yapan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyelerini hapis cezalarına çarptıran son karar bizler açısından şok edici ve derin rahatsızlık yaratıcı bir karardır. Tam tamına bir yanlıştır.

Ayrıca, çok sayıda hekimin, olağanüstü hal gerekçesiyle çeşitli müdahalelerin hedefi haline getirildiğini, bunun da mesleğinizi gerektiği gibi, uygun koşullarda yapmanızı engellediğini biliyoruz. Bu durum yalnızca çalışma hakkınızı ihlal etmekle kalmamakta, aynı zamanda milyonlarca insanı da sağlık hizmetlerine erişimden yoksun bırakmaktadır. Gereksinimi olan herkese uygun nitelikte bakım ve hizmet sunabilen, sürdürülebilir ve eşitlikçi bir sağlık sistemi, güvenli ve yine sürdürülebilir çalışma koşullarına sahip sağlık çalışanları gerektirir. Bu nedenle hekimlerin hedef alınması, yaygınlaşan ve artan hastalık, acı, erken ölüm riskleriyle, güvensizlik ve yoksullukla Türkiye nüfusunun hedef alınması anlamını taşır. Dolayısıyla, olağanüstü halin belirtilen amacına hizmet ettiği konusunda ciddi kuşkularımız bulunmaktadır.

Hekimler olarak, hepimiz insan yaşamını her şeyin üstünde tutmak için yemin ettik. Değerlerimiz tıp etiğini temel alır ve bu etik de mesleki özerkliğe saygı, zarar vermeme, insanlara yardım ve adalet gibi ilkeleri öngörür. Bu etik standartların herhangi bir biçimde ihlaline karşı sizlerle dayanışma içinde olacağımıza güvenebilirsiniz.

Saygılarımızla,

 

Prof. Dr. Franck Ulrich Montgomery                                                                   Dr. Otmar Kloiber

DTB Konsey Başkanı                                                                                               DTB Genel Sekreteri

 Bugün 0 kez görütülendi. Toplam 25 kez görüntülendi

Yorumlara kapalı.