BASIN AÇIKLAMASI

14 May 2019

 

Trakya Tabip Odaları Ortak Basın Açıklaması

   “Barışı Savunmak Suç Değildir. “

DSÖ Anayasası’na göre; Sağlık, “Yalnızca hastalık veya sakatlığın bulunmaması demek olmayıp; aynı zamanda bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik durumudur.” Halk sağlığı açısından ise sağlık kişilerin sosyal ve ekonomik olarak üretken bir yaşam sürebilmesi için gerekli mutlak bir durum ve haktır.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Anayasamızın 135. Maddesine dayanarak 1953 yılında 6013 sayılı yasaya dayalı kamu kurumu niteliğinde kurulmuş bir meslek kuruluşudur. Yarım yüzyılı aşkın bir mücadele birikimine sahiptir. Türk Tabipleri Birliği kuruluşundan bu yana evrensel hekimlik ve hukuk ilkeleri, insan hakları, evrensel ahlaki ve vicdani değerleri kendisine ilke edinen bir kurumdur. Dünya Tabipler Birliği’nin 2017 yılında aldığı kararlar doğrultusunda; “Hekimler, siyasetçilerin, hükümetlerin ve yetki sahibi kesimlerin, silahlı çatışmayla ilgili aldıkları kararların sonuçlarını farkına varmalarını sağlamak ve savaşın her zaman en son çare olması gerektiği konusunda uyarmak için çalışmalıdır.” denilmektedir. TTB hekimlik mesleki ilkeleri ve etik kuralları çerçevesinde daha önceden de bir çok defa şiddetin ve terörün her türlüsüne karşı olduğunu, insan hayatının her şeyin üzerinde tutulması gerektiğini ifade etmiştir.” Bu tutarlı duruşu ve “Savaş bir halk sağlığı sorunudur!” başlıklı hekimliğin binlerce yıllık ve evrensel değerlerini savunmaktan başka hiçbir ifade içermeyen basın açıklaması nedeniyle hedef haline getirilmiştir. Son olarak TTB’nin “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” açıklaması nedeniyle açılan davanın 3 Mayıs 2019 tarihindeki 3. duruşmasında 10 Konsey üyesine 1 yıl 8 ay, 1 üyeye de  3 yıl 3 ay 22 gün hapis verilmiştir.

Hekimler yaşamın önceliğini savunur, hekimler savaşa karşı olur, hekimler barışı savunur. “Biz hekimiz, sağlıkçıyız, insanların hayatını en sağlıklı biçimde yaşamasını sağlamak bizim birincil görevimizdir. Topluma adanmış bir mesleğin onurlu üyeleri olarak insan yaşamını, sağlığı, barışı, demokrasiyi her zaman olduğu gibi bugün de yarın da savunmaya devam edeceğiz.

Bizler Trakya Tabip Odaları olarak Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyeleri gibi savaşın insan eliyle yaratılmış, önlenebilir bir halk sağlığı sorunu olduğunu söylüyoruz. Barışın sağlığın ön koşulu olduğunu belirterek barışı, yaşamı ve halk sağlığını savunmaya devam edeceğimizi belirtiyoruz. 08.05.2019

Kırklareli Tabip Odası Yönetim KuruluBugün 0 kez görütülendi. Toplam 71 kez görüntülendi

Yorumlara kapalı.