EMEKLİ HEKİMLER İÇİN “İLAVE ÖDEME” KONUSUNDA ÖRNEK DAVA DİLEKÇESİ

02 Mar 2019

Meslek örgütü olarak yıllardır emekli hekim maaşlarının yetersizliğine dikkat çekiyor ve yükseltilmesi için mücadele ediyoruz. Bu talepler konusunda uzun süre sessiz kalan AKP Hükümetleri hekimlerin büyük desteğiyle sürdürdüğümüz bu ısrarlı çabaların sonucunda konuyla ilgili olarak geçtiğimiz Temmuz ayında Meclis’e sevk ettiği bir Torba Kanun Teklifi ile uzman emekli hekim maaşlarına 2.000 TL, pratisyen emekli hekim maaşlarına 1.500 TL zam yapılacağını açıkladı.

Daha Teklif Meclis’e yeni sunulduğunda yaptığımız açıklamada “Dağ Gene Fare Doğurdu Emekli Hekimlerin Çoğunluğu İçin Zamlı Maaş Hayalden İbaret!” demiştik. (https://www.istabip.org.tr/4991-dag-gene-fare-dogurdu-emekli-hekimlerin-cogunlugu-icin-zamli-maas-hayalden-ibaret.html)

Ne yazık ki itirazlarımıza rağmen kanun Teklifi Meclis’ten olduğu haliyle geçti ve SSK emeklisi, Bağ-Kur emeklisi hekimler, Emekli Sandığı emeklisi olup bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmak zorunda olan ya da makam tazminatı alan hekimler, öğretim üyesi kadrosundan emekli olan hekimler maaş zammından yararlandırılmadı.

İstanbul Tabip Odası olarak konuyu takip etmeye devam ettik ve maaş zamlarının yürürlüğe girmesinin ardından 8 Ocak 2019 tarihinde yaptığımız açıklamada başta hukuk olmak üzere bütün mücadele yollarını kullanarak bu haksız, adaletsiz düzenlemeye karşı çıkmaya devam edeceğimizi duyurduk. (https://www.istabip.org.tr/5131-boyle-adaletsizlik-olmaz-butun-emekli-hekimlerin-maaslarina-zam-yapilmalidir.html)

Hemen sonrasında da Hukuk Büromuz tarafından emekli aylıklarına yapılan “ilave ödeme”nin kapsamı dışında bırakılan hekimler için ayrıntılı bilgi notu yayınladık ve ilave ödemeden yararlanamayan her bir emekli hekim grubu adına emsal davalar açmak için hazırlık yaptığımızı duyurduk. (https://www.istabip.org.tr/5143-emekli-ayliklarina-yonelik-ilave-odeme-nin-kapsamina-alinmayan-hekimlerin-dikkatine.html)

Bilgi notumuzda belirttiğimiz üzere Emekli Sandığı mensubu olduğu halde, makam tazminatı ödenmesine hak kazandığı için veya sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalıştığı gerekçesiyle ilave ödeme yapılmayan hekimler, kendilerine maaş yatırıldığı (ilave ödemenin yapılmadığını gördükleri) tarihten itibaren 60 gün içerisinde idare mahkemelerinde dava açabilirler.

Yine bilgi notunda duyurduğumuz üzere Emekli Sandığı mensubu olduğu halde, sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalıştığı gerekçesiyle ilave ödemeden yararlanamayan bir hekim adına ilk örnek davayı açtık. Aynı statüde olan hekimlerden gelen talepler doğrultusunda dava dilekçesini ekte paylaşıyoruz.

İstanbul Tabip Odası Hukuk Bürosu tarafından hazırlanan örnek dilekçede yer alan kırmızılı ve noktalı yerlerin dava açacak hekimler tarafından düzenlenmesi, dilekçeden iki suret çıktı alınması, her sayfasının imzalanması, iki surete de içerikte belirtilen belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Bu şekilde hazırlanacak dava dilekçelerinin İstanbul Bölge İdare Mahkemesi  veznesine harç ve posta masrafı ödenerek teslim edilmesiyle dava açılmış olacaktır. 1 Ocak 2019 tarihinde emekli aylığı alanlar için 60 günlük dava süresi o tarihte başladığından, davaların en geç 1 Mart 2019 itibariyle açılması gerekmektedir.

Öte yandan SSK ve Bağ-Kur emeklisi hekimler ilave ödeme yapılması talepli bir dilekçe ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na başvuruda bulunduklarından, dava açma süreleri uzamaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, başvuru kendisine ulaştıktan itibaren 60 gün içinde cevap verme hakkına sahiptir. 60 günlük cevap süresi içinde başvuruya olumsuz cevap verilirse veya 60 günün sonunda hiçbir cevap verilmemiş olursa, ancak o zaman idari dava açmak mümkün hale gelecektir. Bu statüdeki hekimler için de örnek davalar açılacak ve talep eden hekimlerle dava dilekçeleri paylaşılacaktır.

İlk emsal dava dilekçesi örneğini ekte meslektaşlarımızın bilgisine sunuyoruz.

İstanbul Tabip Odası olarak başta bütün emekli hekimlerin maaşlarının yükseltilmesi olmak üzere özlük haklarımızın düzeltilmesi konusundaki taleplerimizi ve mücadelemizi ısrarla sürdürmeye devam edeceğiz.

İSTANBUL TABİP ODASI

Dilekçe örneği için tıklayınızBugün 0 kez görütülendi. Toplam 62 kez görüntülendi

Yorumlara kapalı.