2003 SONRASI İŞYERİ HEKİMLİĞİ SERTİFİKASI OLANLARA DUYURU

31 Mar 2013

27 Mart 2013

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun Geçici 5. Maddesindeki “Bu Kanunun yayımı tarihinden önce Bakanlıkça verilen işyeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı ve işyeri hemşiresi sertifikası veya belgesi ile Türk Tabipleri Birliği tarafından verilen işyeri hekimliği sertifikası sahiplerinden belgeleri geçersiz sayılanlar, mevcut belge veya sertifikalarını bu Kanunun yayımından itibaren bir yıl içinde Bakanlıkça düzenlenecek belge ile değiştirmeleri şartıyla bu Kanunla verilen bütün hak ve yetkileri kullanabilirler.” hükmü uyarınca, Türk Tabipleri Birliği tarafından düzenlenen kurslarla 2004 yılından itibaren İşyeri Hekimliği Sertifikası almış meslektaşlarımızın 30 Haziran 2013 tarihine kadar T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvurarak belgelerini yeniletmeleri gerektiğini önemle hatırlatırız.

 Bugün 0 kez görütülendi. Toplam 60 kez görüntülendi

Yorumlara kapalı.